Gospodarka Niemiec 

Rozwinięta społeczna gospodarka rynkowa, największa w Europie i czwarta na świecie (po USA, Chinach i Japonii). Jest największym rynkiem w Unii Europejskiej. Gospodarka RFN jest nie innowacyjna, charakteryzuje ją niechęć do inwestycji. Potwierdza to niski poziom udzielanych kredytów firm na działania innowacyjne i inwestycje (według MFW) w stosunku do innych krajów.
Niemcy są trzecim po Chinach i USA światowym eksporterem. Z 1,339 bln dolarów w 2014 roku mają nadwyżkę handlową 284 mld euro. Eksport stanowi ponad jedną trzecią produkcji krajowej. Niemcy posiadają w narodowym skarbcu 3,4 tys. ton złota.

Gospodarka odpadami

Niemcy są jednym z europejskich i światowych liderów w odzyskiwaniu odpadów. W 2009 roku odzyskały 63% odpadów miejskich, 80% odpadów przemysłowych i handlowych oraz 90% odpadów budowlanych i z rozbiórek. Roczne obroty niemieckiego sektora gospodarki odpadami wynoszą 50 miliardów euro. Niemcy eksportują technologie środowiskowe; opanowały m.in. 25% światowego rynku technologii przetwarzania odpadów w cyklu zamkniętym.