Niemcy importują głównie wyroby chemiczne (11.6% całego importu ), surowce energetyczne (ropę naftową oraz gaz) i paliwa (10%), samochody oraz części do nich (9%) ponadto rudy oraz koncentraty metali (7.7%), urządzenia i maszyny (7.1%), a także produkty rolno-spożywcze (4.6%) oraz wyroby przemysłu lekkiego (odzież i tekstylia oraz skóry).