„Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale ten kamień milowy jest prawdziwym osiągnięciem”, komentuje Oliver Winter: 3,73 kilograma CO2 wydziela, czysto arytmetycznie, obecnie nocleg w a&o. Tym samym berlińczycy wyprzedzają nie tylko konkurencję aż o 80%, ale i polepszają swój dotychczasowy wynik obniżając emisję o kolejne 35%: na ostatnim pomiarze w 2019 roku było to wciąż 5,9 kilograma. Szczegółowe informacje na temat strategii i podjętych środków do zostania pierwszą siecią hosteli o emisji „zero netto“ w 2025 roku można będzie znaleźć w raporcie a&o o zrównoważonym rozwoju, który zostanie wkrótce opublikowany.

Założyciel i dyrektor generalny a&o, Oliver Winter: „Wcześniej naszym celem na rok 2025 była emisja 3 kilogramów CO2 – teraz odważyliśmy się zrobić jeszcze więcej”. Winter uważa, że możliwa jest redukcja emisji dwutlenku węgla do poniżej 2,5 kilograma na jeden nocleg. Pozostała ilość zostanie poddana offsetowi. a&o uruchamia w czerwcu program na swojej stronie internetowej, gdzie klienci podczas rezerwacji będą mogli dokonać dobrowolnej opłaty na rekompensatę śladu węglowego swojego pobytu.

W styczniu a&o otrzymało ocenę ESG na poziomie 2 od renomowanej agencji ratingowej Sustainable Fitch, co oznacza drugą najwyższą możliwą ocenę.

 3,73 kilograma dwutlenku węgla oznacza redukcję śladu węglowego o około 56% w ciągu ośmiu lat – a&o rozpoczęło pomiary w 2015 roku.

Emisja CO2 na gościa/nocleg:

  • 2015: ok. 8,5 kilograma
  • 2019: ok. 5,9 kilograma
  • Maj 2023: 3,73 kilograma

Wartość uzyskuje się w następujący sposób: sumę emisji netto wszystkich lokalizacji a&o, wynikających z emisji bezpośrednich i pośrednich, dzieli się przez liczbę noclegów.

Efektywność budynków, e-flota, zielona energia elektryczna i zamówienia

Arben Maliqi, kierownik projektu ESG w a&o, przypisuje ten sukces przede wszystkim podjętym działaniom w obszarach zielonej energii, zrównoważonych zamówień, oszczędzania energii oraz redukcji wody i odpadów. Na przyszłość ekspert ds. zrównoważonego rozwoju widzi dalszy znaczny potencjał w:

  • Optymalizacji efektywności energetycznej wszystkich budynków o co najmniej jedną klasę energetyczną w celu dalszego zmniejszenia zużycia energii i redukcji emisji;
  • Montażu systemów fotowoltaicznych na dachach – w miarę możliwości lokalizacji;
  • Przekształceniu 90% floty pojazdów na pojazdy hybrydowe lub elektryczne;
  • Produkcji energii elektrycznej wyłącznie z energii odnawialnej (poprzez indywidualne umowy zakupu zielonej energii we wszystkich lokalizacjach – tam, gdzie jest dostępna);
  • Wdrażaniu standardów a&o w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, zapewnianiu etycznie zrównoważonego łańcuchu dostaw oraz redukowaniu pośrednich emisji związanych z działalnością hosteli.

„Wszechstronny zrównoważony rozwój” jako kultura organizacyjna

Największe wyzwanie do 2025 r.: „Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój powinno obejmować wszystkie aspekty naszego produktu – przy stałym wzroście ekonomicznym”. „Chodzi o znacznie więcej niż zmniejszenie śladu węglowego”, potwierdza Winter, „naszym celem jest uczynienie z a&o przykładu odpowiedzialnego podróżowania – wymaga to wszechstronnej kultury zrównoważonego rozwoju wśród pracowników i gości”.