Po raz dziesiąty z rzędu Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) zapewniła sobie prestiżowy certyfikat Green Globe na rok 2023. DZT osiągnęła najwyższy możliwy standard i może teraz szczycić się mianem „Członka Platynowego”.

Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT: „Turystyka stoi przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest wniesienie swojego wkładu w osiągnięcie celu 1,50C oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Od ponad dekady nasza strategia zrównoważonego rozwoju świadomie koncentruje się nie tylko na marketingu zrównoważonych ofert i transferze wiedzy między międzynarodową branżą turystyczną a partnerami w niemieckiej turystyce, ale także na konsekwentnym zrównoważonym ukierunkowaniu naszej własnej pracy operacyjnej”.

W roku 2022 DZT jeszcze bardziej zintensyfikowała swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez liczne inicjatywy i projekty. Jeden z nich koncentrował się na wdrożeniu rozliczania i optymalizacji SDGs we wszystkich obszarach firmy poprzez określone wytyczne dla konkretnych działań.

Przykładem może być bilansowa karta wyników stworzona w celu określenia wydajności wydarzeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Emisje są obecnie rejestrowane w cyfrowym systemie kontroli wyników przedsiębiorstwa. W tymcelu przeprowadzono warsztaty i szkolenia dla wszystkich pracowników.

W ramach pierwszego Dnia Zrównoważonej Turystyki, który odbył się we wrześniu 2022 roku, podczas dyskusji z uznanymi ekspertami, partnerzy DZT otrzymali wskazówki dla własnych inicjatyw. W ubiegłym roku Niemiecka Centrala Turystyki po raz pierwszy przedstawiła też sprawozdanie z postępów w zakresie zrównoważonego podejścia do marketingu turystycznego.

Standard certyfikacji Green Globe to uznawana na całym świecie procedura certyfikacji przeznaczona dla branży turystycznej. Uczestnicy muszą udokumentować swoje działania w obszarze zrównoważonego zarządzania, zaangażowania na rzecz społeczeństwa, gospodarki, dziedzictwa kulturowego i środowiska w systemie Green Globe. Akredytowany niezależny audytor ocenia na miejscu działania firmy.