W Niemczech istnieje osiem głównych dorzeczy, z których każde zawiera w sobie kilka pomniejszych:

Dorzecze Renu
Dorzecze Dunaju
Dorzecze Łaby
Dorzecze Wezery
Dorzecze Ems
Rzeki zlewiska Morza Północnego
Rzeki zlewiska Morza Bałtyckiego
Dorzecze Odry
Większość niemieckich rzek: Ren, Wezera, Ems i Łaba uchodzi do Morza Północnego. Odra ma ujście do Zalewu Szczecińskiego, w zlewisku Morza Bałtyckiego, natomiast Dunaj na pograniczu Rumunii i Ukrainy uchodzi do Morza Czarnego.