Obszar kraju posiada duże zasoby bogactw mineralnych. Sa to zasoby węgla kamiennego (Zagłębie Ruhry, Saary i Saskie) i brunatnego, ale ich eksploatacja w ostatnim czasie zmalała, na skutek nierentowności kopalń oraz duże szkody ekologiczne. Chociaż mniej zasobne, ale występują tu także złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, rud cynku i ołowiu, żelaza, miedzi, soli kamiennej i potasowej.