Około jedna trzecia powierzchni Niemiec zajmują tereny chronione, parki narodowe i krajobrazowe. 8710 rezerwatów przyrody zajmuje prawie 4% całkowitej powierzchni kraju: 1,4 miliona hektarów.

Z tego powodu prawie każdy region w Niemczech oferuje wiele możliwości ekologicznego, aktywnego, ale także zrównoważonego wypoczynku. W Niemczech odpowiedzialne i świadome podejście do bogactwa naturalnego jest niezwykle ważne. Doceniają to również turyści z zagranicy.

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT), prowadząc kampanie Feel.Good oraz Embrace.German.Nature. wychodzi naprzeciw potrzebom turystów. Jak pokazały badania rynkowe Destination Brand 21 wypoczynkiem na łonie natury jest zainteresowanych 83% ankietowanych, zwiedzaniem instytucji kultury i korzystaniem z usług kulturalnych 71%, a zwiedzaniem zamków, pałaców i katedr 74%. Wyniki to średnie dane z europejskich rynków źródłowych, oparte na reprezentatywnych ankietach internetowych dotyczących ogólnego zainteresowania każdą aktywnością wakacyjną.